Skip to main content
Bedemanden – Siden 1921

Bisættelse eller begravelse?
Få afklaring her

Der er mange ting, du skal tage stilling til i forbindelse med et dødsfald, og for mange er det første gang, de skal planlægge den sidste afsked for en, der stod dem nær. Vi kan støtte og hjælpe praktisk. Få begravelseshjælp, alt fra blomster til organisering af gravsted
 
Et af de spørgsmål, vi hos Bedemanden i Bagsværd og Værløse oftest møder er, hvad forskellen på bisættelse og begravelse er, og derfor har vi valgt at beskrive det kort nedenfor, ligesom vi beskriver forskellen på en kirkelig og en borgerlig begravelse eller bisættelse.
 
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du står i en situation, hvor du har brug for en nærværende og kompetent bedemand i Bagsværd, Værløse og omegn.
 

Forskellen på en bisættelse og en begravelse

Højtideligheden ved en kirkelig bisættelse eller begravelse forløber oftest meget ens. Her synger de pårørende salmer, og præsten beder en bøn, læser et uddrag fra Biblen og holder en tale om den person, der er gået bort.
 
Hvad er bisættelse?
Forskellen på en bisættelse og en begravelse er den måde, hvorpå højtideligheden afsluttes. Ved en begravelse bærer de nærmeste pårørende kisten til gravpladsen, hvor den sænkes ned. Derefter kaster præsten jord på kisten 3 gange og siger de velkendte ord, ”Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”.
 
Ved en bisættelse køres den afdøde person til krematoriet efter højtideligheden, og derfor sker jordpåskastelsen allerede i kirken eller kapellet. Efter jordpåskastelsen synges kisten ud og bæres til rustvognen, og her tager de pårørende den sidste afsked.
 
Kisten kan også blive stående i kirken eller kapellet, så de pårørende tager afsked der.
 
Når den afdøde person er blevet kremeret, lægger man asken i en urne, og det afsluttende ritual ved en bisættelse er, at urnen bliver sænket i jorden på kirkegården eller spredt over havet.

Borgerlig begravelse eller bisættelse

En person, der ikke er medlem af Folkekirken, kan få en borgerlig begravelse eller bisættelse. Modsat en kirkelig begravelse eller bisættelse foregår en borgerlig højtidelighed ikke i en kirke. Derimod vælger mange at holde ceremonien i et kapel, hvor man selv står for højtideligheden – det vil sige, at der ikke er en præst til stede.
 
Der er ingen regler for, hvordan du må holde en borgerlig begravelse eller bisættelse – så længe ceremonien ikke forstyrrer den offentlige orden og foregår sømmeligt.
 
Derfor bestemmer du som nærmeste pårørende selv, hvordan din kære skal sendes afsted ved en borgerlig begravelse.
 
Man kan også afholde en borgerlig bisættelse eller begravet, selvom afdøde var medlem af Folkekirken, men dette skal være skrevet ned eller sagt af afdøde.

Som din bedemand hjælper vi dig igennem alle beslutningerne

Hvad enten du ønsker at bisætte eller begrave din kære – og om det skal ske i en kirke eller borgerligt – hjælper vi dig igennem den svære tid og de mange beslutninger.

Kontakt os og fortæl os om dine tanker og ønsker ved at ringe på telefon 44 98 02 43 eller ved at skrive til os via vores kontaktformular, og så tager vi sammen en indledende dialog.