Skip to main content
Bedemanden Bagsværd og Værløse

Dine overvejelser ved en bisættelse eller begravelse

Der er mange overvejelser, du som pårørende skal gøre dig, når du står over for at skulle arrangere en bisættelse eller en begravelse.

Uanset om du er pårørende til en person, der er gået bort, eller om du ønsker at tilrettelægge din egen bisættelse eller begravelse – for eksempel ved at udfylde ”Min Sidste Vilje” – så er det rart at vide lidt mere om det. Derfor har vi nedenfor opremset nogle punkter, du kan gøre dig lidt tanker omkring.

Vælger du os som din bedemand, vejleder vi dig naturligvis i dine muligheder og valg. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os og få en snak om tilrettelæggelsen af den bisættelse eller begravelse, du skal arrangere.

Begravelse eller bisættelse?

Skal afdøde begraves i en kiste, der nedsættes i et gravsted, eller kremeres og nedsættes i en urne?

Mange kender ikke forskellen på en bisættelse og en begravelse. Derfor har vi skrevet en artikel, der giver dig svar på, hvad forskellen er.

Læs artiklen om bisættelser og begravelser her »

Kirke eller kapel?
Skal højtiden foregå i en kirke eller i et kapel? Vi har samlet billeder fra kirker og kapeller i Gladsaxe Kommune og Furesø Kommune, så du nemt får et overblik.
 
Borgerlig eller gejstlig (præst) medvirken?

Skal der være en præst til stede ved den sidste afsked med din kære eller ej? Du skal her være opmærksom på, at en præst skal foretage jordpåkastelsen, hvis afdøde var medlem af Folkekirken – medmindre afdøde har givet udtryk for, at han eller hun ikke ønskede en præst til stede.
 
Ved en borgerlig bisættelse eller begravelse står de pårørende selv for højtideligheden, og der er eventuelt et familiemedlem eller en ven, der siger nogle ord.
 
Naturligvis hjælper vi dig, som din bedemand, også med at tilrettelægge en borgerlig bisættelse eller begravelse.

Tøj?

Skal din kære have sit eget tøj på, eller skal vi som din bedemand sørge for tøj? Hvis du vælger, at afdøde skal have sit eget tøj på, er det helt efter eget valg.

Salmer eller sangvalg?

Vælger du, at der skal være en præst til stede, taler du med præsten om valg af salmer, sange eller anden musik. Ved en borgerlig handling er det op til dig som pårørende at vælge, hvad I skal synge eller spille. I langt de fleste kapeller har du mulighed for at benytte et musikanlæg.

Dødsannonce?

Vil du annoncere dødsfaldet? I så fald, ønsker du så at annoncere det inden højtiden, efter højtiden og i hvilke aviser? Her hjælper vi dig også med at udforme annoncerne og vælge, hvor de skal indsættes.

Blomster?
Hvilke blomster ønsker du, at kisten skal pyntes med? Havde din kære nogle ønsker til blomster eller en særlig yndlingsblomst? Og hvor meget skal blomsterne fylde på kisten?
 
Vi har samlet nogle billeder af blomsterdekorationer, som du kan finde inspiration i.

Se billederne og læs mere om vores blomsterleverandør her »
Kirkegård?

Hvor ønsker du, at afdøde skal nedsættes? Mange steder har du mulighed for at købe gravsted på andre kirkegårde end afdødes sogn. Det kan for eksempel være i nærheden af nærmeste familie, eller på et sted, afdøde har haft stor tilknytning til.
 
Nogle andre overvejelser, du kan gøre dig, er, hvilken type gravsted, afdøde skal have? Det kan for eksempel være et traditionelt gravsted, hvor man selv vælger beplantning, eller i en kendt eller ukendt fællesgrav.
 
Mulighederne er mange, og her får du selvfølgelig også råd og vejledning af os som din bedemand.

Gravsten?

Skal der en gravsten på afdødes gravsted? Hvis der allerede står en sten, hvor din kæres navn skal tilføjes, sørger vi for det. Vælger du en helt ny sten, hjælper vi dig med at få kontakt til en stenhugger.

Sammenkomst efter højtiden?

Ønsker du at afholde en mindesammenkomst efter højtiden? Hvis ja, hjælper vi dig gerne med at finde et lokale eller en restaurant.

Askespredning over havet?

I Danmark har du mulighed for at sprede din kæres aske over havet. Her er det bedst, at afdøde selv har ytret ønske om det – for eksempel i ”Min Sidste Vilje”.

Hvis afdøde ikke selv har noteret ned, at de ønsker askespredning, er det op til begravelsesmyndigheden i det sogn, hvor afdøde boede ved dødsfaldet, at afgøre, om ønsket om askespredning kan efterkommes.

I dette tilfælde er det dig eller nærmeste pårørende der underskriver en formular, som vi har liggende, på afdødes vegne, om at det er afdødes ønske at blive spredt over havet.

Askespredning skal ske over åbent hav og på en sømmelig måde, der ikke vækker opsigt.
Du kan hente erklæringen for søgning og spredning her

Der er også mulighed for askedeling, hvis afdødes ønske er at blive spredt over havet, samt at blive nedsat i et gravsted. Dette skal dog søges i det Stift hvor afdøde boede. Vi er behjælpelige med denne søgning.